0%

Mag. Aleksander Mervar, Eles

Out on: ENERGETSKA PISMENOST - mag. Aleksander Mervar


Tracklist:


ENERGETSKA PISMENOST

JOŽE BRUS

Add all tracks to playlist

Review:


V sedmih letih vodenja družbe je ELES pripeljal do najbolj inovativnih projektov v naši in mednarodni regiji, po kvaliteti in uspešnosti izvedbe dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja pa do uvrstitve v sam mednarodni vrh. Ne le, da s poslovanji v zadnjih letih dosega mednarodno zavidljive rezultate, pripeljal je tudi največ evropskih sredstev od vseh gospodarskih družb iz področja energetike v Sloveniji.

Znanja s področja vodenja, upravljanja, financ, računovodstva, proizvodnih procesov si je pridobil kot diplomiran ekonomist na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in kasneje kot specialist magister managementa na Fakulteti za management v Kopru. Kot zaposlen na mestu direktorja sektorja in namestnika glavnega direktorja v več velikih družbah Strojna tovarna Trbovlje, Strojegradnja d.d. Trbovlje, Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o., Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Termoelektrarna toplarna Ljubljana ima veliko praktičnih izkušenj in kompetenc na področju vodenja velikih družb, kriznega managementa, strateškega planiranja, kakor tudi tehničnih znanj; poznavanje tehnike in tehnologije s področja proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije, toplotne energije in zemeljskega plina, poznavanje tehnike in tehnologije v strojno-predelovalni industriji, lesni industriji in rudarstvu. V letu 2001 je bil podpredsednik komisije za vrednotenje premoženja slovenske elektroenergetike. V letih 2001 – 2005 je bil predsednik Društva ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije.  Od 2002 – 2005 je bil član predsedstva WEC za JV Evropo. Bil je član številnih nadzornih svetov, med drugim predsednik NS Geoplin in Geoplin plinovodi, Plinovodi, kar pet let podpredsednik NS SOD d.d., ki se je v zadnjem letu njegovega članstva v NS preoblikoval v SDH, predsednik NS Stelkom d.o.o. ter podpredsednik NS SOD d.d.. Od leta 2013 je član NS KAD d.d., od leta 2019 pa član nadzornega sveta Slovenskih železnic ter predsednik revizijske komisije NS Slovenskih železnic. Je imetnik certifikata Združenja nadzornikov Slovenije. Ekipa, ki so jo sinhrono vodi prinaša v Slovenijo številna priznanja in nagrade za uspešno delo ter napredne projekte.

SHARE

Release:


Play Cover Track Title
Track Authors