0%

GREGOR OMAHEN – ENERGETSKA PISMENOST

Out on: ENERGETSKA PISMENOST - Gregor Omahen


Tracklist:


ENERGETSKA PISMENOST

JOŽE BRUS

Add all tracks to playlist

Review:


Gregor Omahen rojen l. 1978 v Ljubljani. Po diplomi na Univerzi v Ljubljani, Ekonomski Fakulteti  (2003), se je zaposlil na Elektroinštitutu Milan Vidmar, kjer je kot raziskovalec delal do leta 2016 in postal avtor ali soavtor prek 60 študij in 40 strokovnih člankov. Vodil je področje pametnih omrežij. Od leta 2010 do 2017 je bil sekretar Tehnološke platforme za pametna omrežja. V letu 2016 se je zaposlil v podjetju ELES, kjer je zaposlen še danes. Trenutno vodi Službo za komercialne projekte.

Strokovno je močno osredotočen na področje pametnih omrežij, kjer je v sodelovanju s skupino strokovnjakov postavil temelje sistemskega pristopa, v okviru katerega so nastali Vizija razvoja pametnih omrežij v Sloveniji, Program razvoja pametnih omrežij v Sloveniji in Operativni načrt nacionalnega demonstracijskega projekta pametnih omrežij, ki so predstavljali vsebinsko osnovo slovensko japonskega partnerstva na področju pametnih omrežij (Projekt NEDO).

ELES je sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Republike Slovenije. S strokovnim pristopom, znanjem in napredno tehnologijo že 90 let skrbimo za varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije po Sloveniji in prek meja. S tem povezujemo ljudi in zagotavljamo kakovost življenja. V družbi strateško, odgovorno in trajnostno načrtujemo, gradimo in vzdržujemo slovensko visokonapetostno prenosno omrežje na treh napetostnih nivojih: 400 kV, 220 k V in del 110 kV.

SHARE

Release:


Play Cover Track Title
Track Authors