0%

ENERGETSKA PISMENOST mag. Krešimir Bakič

Out on: ENERGETSKA PISMENOST - mag. KREŠIMIR BAKIČ


Tracklist:


ENERGETSKA PISMENOST

JOŽE BRUS

Add all tracks to playlist

Review:


Mag. Krešimir Bakič je strokovnjak za elektroenergetske sisteme, ki deluje v slovenskem energetskem sistemu več kot 44 let. Po diplomi na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, leta 1975, je začel na Elektroinštitutu Milan Vidmar, kjer je dolga leta vodil oddelek za razvoj sistemov. Po znanstvenem magisteriju je opravil še specializacijo v ZDA na Univerzi v Teksasu. Deloval je tudi na Fakulteti za elektrotehniko, od 1980 do 1993.  Od leta 2002 je zaposlen na Elesu kot svetovalec direktorja in koordinator za tehnične zadeve in standardizacijo.

Zelo aktiven je na mednarodni strokovni sceni, kjer je sodeloval v številnih mednarodnih študijah  in objavah strokovnih publikacij za kar je nedavno dobil od pariškega Mednarodnega sveta za električne sisteme (Cigre) naslov časnega člana, kot edini do sedaj v naši regiji. Opravljal je več funkcij v mednarodnem strokovno-tehničnem svetu pariške Cigre. Bil je pobudnik in ustanovitelj regije Jugo-Vzhodne Evrope (SEERC), kot četrte svetovne regije elektrotehnikov v sestavi pariške Cigre in tudi prvi predsednik. Danes ta regija pokriva 18 držav, v katerih živi okrog 250 milj. ljudi.

V svoji karieri je objavil več kot 120 strokovnih in znanstvenih člankov v revijah in na konferencah; v času raziskovalne kariere na Elektroinštitutu pa je bil vodilni avtor preko 150 študij, ki so večinoma obravnavale objekte v slovenskem in evropskem energetskem sistemu. Med prvimi je začel sodelovati na evropskih raziskovalnih projektih.

Napisal je več učbenikov za študente (npr. Elementi elektroenergetskega sistema) in knjig (o M. Vidmarju, elektriki) ter sodeloval pri izdelavi elektrotehničnih slovarjev in pri nacionalni enciklopediji.  Več kot 25 let je aktiven v nacionalnem Združenju elektroenergetikov, Cigre in Cired, od tega 12 let kot predsednik. Na področju standardizacije je aktiven na nacionalnem in evropskem nivoju več kot 40 let. Njegova področja delovanja so: načrtovanje in razvoj elektro-energetskih sistemov, ekonomija sistemov in omrežnine, oblikovanje mednarodnih energetskih povezav, optimizacija jalovih moči v sistemih, standardizacija nadzemnih vodov in vodnikov, sistemi monitoringa, energetska politika in regulatorna vprašanja razvoja energetskih sistemov.

 

SHARE

Release:


Play Cover Track Title
Track Authors