0%

ENERGETSKA PISMENOST – Dr. PAVEL OMAHEN

Out on: ENERGETSKA PISMENOST - dr. PAVEL OMAHEN


Tracklist:


ENERGETSKA PISMENOST - ENERGETIKA SLO & EU

Jože Brus

Add all tracks to playlist

Review:


Radijska oddaja: ENERGETSKA PISMENOST

 

Dr. Pavel Omahen je začel svojo kariero v elektroenergetiki leta 1977 z zaposlitvijo na Elektroinštitutu Milan Vidmar. Tam se je usposobil za specialista s področja delovanja velikih elektroenergetskih sistemov, kot je npr. velika evropska sinhrona interkonekcija, katere del je tudi elektro sistem Slovenije.

Leta 2000 se je zaposlil v družbi ELES, ki je operater prenosnega elektro omrežja Slovenije. Tam se je večinoma v vlogi pomočnika direktorja za tehnična vprašanja posvetil projektom za dvig zanesljivosti obratovanja prenosnega omrežja Slovenije, kot so npr. veliki prečni transformator v Divači in manjkajoča ključna prenosna daljnovoda (DV), kot sta 110-kV DV Toplarna-Polje-Beričevo in 400-kV DV Beričevo-Krško.

Področja njegove strokovne aktivnosti so predvsem v zvezi z obratovanjem velikih elektroenergetskih omrežij, njihovi stabilnosti, delovanjem regulacijskih in zaščitnih sistemov ter z varnostnimi analizami obratovanja elektroenergetskih sistemov. Rezultati raziskovalnega dela so razvidni iz raziskovalnih študij Elektroinštituta in v izdelani programski opremi za simulacije delovanja velikih električnih sistemov (simulacijski programski paket DINSIS), kakor tudi iz številnih objav v slovenskem in angleškem jeziku. Iz zadnjega desetletja dela na ELES se ob ponovni oživitvi večje strokovne podpore in s tem kvalitete pri izdelavi razvojnih načrtov, rezultati kažejo tudi že na realiziranih projektih obnove ter novogradenj v slovenskem elektroenergetskem sistemu. Tu gre predvsem za pospešitev izgradnje najbolj ključnih manjkajočih prenosnih daljnovodov ter postavitev prečnega transformatorja v Divači.

Več o energetskih temah pa lahko slišite v posnetku oddaje zgoraj.

SHARE

Release:


Play Cover Track Title
Track Authors