0%

ENERGETSKA PISMENOST ALEŠ DONKO

Out on: ENERGETSKA PISMENOST - ALEŠ DONKO


Tracklist:


ENERGETSKA PISMENOST

JOŽE BRUS

Add all tracks to playlist

Review:


Aleš Donko je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Praktično celotno profesionalno kariero se ukvarja s temami vezanimi na trg z električno energijo. V letu 2001 je postal del majhne ekipe, ki je na noge postavila slovenskega organizatorja trga z električno energijo, podjetje Borzen d.o.o., ki danes predstavlja pomemben člen v delovanju slovenskega trga z električno energijo.  V tistem času je bila v okviru Borzena postavljena tudi slovenska borza z električno energijo, kar je bil z vidika zagotavljanja transportnega cenovnega signala na novo nastajajočem trgu zelo pomemben element. Energetska borza danes izjemno uspešno deluje pod imenom BSP, na njej pa se trguje s količinam, ki na letni ravni presegajo polovico slovenske porabe. Od leta 2007 je zaposlen v družbi ELES, d.o.o. kjer so njegove naloge vezane predvsem na vzpostavitev pogojev za povezovanje slovenskega trga z električno energijo v enotni evropski trg. V vlogi vodje Službe za relacije s trgom (2013) je s svojo ekipo izpeljal številne projekte kot npr:

  • spojitev slovenskega trga s sosednjimi trgi na vseh slovenskih mejah (proces zaključen v letu 2018),
  • sodeloval pri vzpostavitvi, skupne evropske avkcijske pisarne (CAO danes JAO) v okviru katere se dodeljujejo dolgoročne čezmejne prenosne zmogljivosti za praktično celotno Evropo,
  • sodeloval pri vzpostavitvi mehanizma trgovanja z električno energijo znotraj dneva v okviru vseevropske rešitve XBID (november 2019). Danes se preko tega mehanizma sklene preko 100.000 poslov dnevno.

Bodoči srednjeročni izzivi so vezani predvsem na vzpostavitev okolja, ki bo omogočalo konkurenčno delovanje slovenskega trga t.i. sistemskih storitev, ki jih družba Eles potrebuje za izravnavo neravnovesij v elektroenergetskem sistemu. Pri tem je eden od pomembnejših ciljev ravno zagotoviti storitev pod konkurenčnimi pogoji in posledično optimalnimi stroški  za končne odjemalce. Prvi korak v tej smeri je bil narejen v novembru 2019, ko je bila vzpostavljena povsem nova lokalna platforma, ki bo Elesu omogočila izvajanje dražb, zbiranje energijskih ponudb in aktivacijo le teh. V prihodnjih letih pa sledijo še koraki vezani na povezovanje na skupne evropske platforme katerih cilj je tako tehnična, kot tudi ekonomska optimizacija procesa energijske izravnave prenosnih sistemov.

SHARE

Release:


Play Cover Track Title
Track Authors