0%

ELES Energetska pismenost – mag. Gorazd Ažman

Out on: ENERGETSKA PISMENOST - mag. GORAZD AŽMAN


Tracklist:


ENERGETSKA PISMENOST

JOŽE BRUS

Add all tracks to playlist

Review:


Mag. Gorazd Ažman je študiral energetiko na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko. Svojo kariero je začel v kranjskem podjetju Iskraemeco, kjer je na svoji poslovni poti prvič prišel v stik z nekaterimi današnjimi sodelavci. Nove izzive je iskal v takratni Elesovi hčerinski družbi Borzen, vodil je Elesovo hčerinsko družbo BSP, borzo z električno energijo, delal pa je še v dveh večjih energetskih družbah GEN-I in Pred prihodom na ELES v Geoplinu. Elesovi ekipi se je pridružil maja 2017.

Gorazd Ažman, pri svojem delu na področju strateških inovacij spremlja trende in dogajanje tako v Sloveniji kot tudi v širšem mednarodnem prostoru. V ekipi, kjer deluje, snujejo inovacijske projekte, s katerimi rešujejo izzive v elektroenergetskem sistemu, povezane z vključevanjem vedno večjega deleža obnovljivih virov energije, aktivnejšo vlogo odjemalcev, širitvijo e-mobilnosti,… Pri tem so jim v veliko pomoč tudi s sodelavci iz različnih Elesovih področij ter domači in tuji strokovnjaki. Je tudi član odbora za raziskave, razvoj in inovacije ter delovne skupine zadolžene za digitalizacijo v okviru evropskega združenja sistemskih operaterjev ENTSO-E.

Pri svojem delu se osredotoča predvsem na vsebine in naloge povezane z digitalizacijo, novimi poslovnimi modeli in trgi. Pomemben del aktivnosti mu predstavlja tudi povezovanjem z drugimi sektorji, predvsem s plinskim, kjer mu pridejo prav izkušnje in poznavanje delovanja na  področju plina. Pri zaposlitvi v Elesu mu poleg vsebin, pri katerih ima možnost sodelovati, velik izziv predstavlja tudi možnost sooblikovanja novoustanovljenega Področja za strateške inovacije.

SHARE

Release:


Play Cover Track Title
Track Authors